ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διασύνδεση όλων των τμημάτων και οντοτήτων της επιχείρησής σας, ευκολία δημιουργίας ειδικών καταστάσεων και αναφορών αλλά και συνεχή πρόσβαση σε λεπτομερή 360 πληροφορία.

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  Κύκλου ζωής προϊόντων, δεδομένων κόστους, αποθήκης, απόδοσης. Παρακολούθηση επισκέψεων Ιατρικών επισκεπτών, πωλήσεων φαρμακείων και άλλων σημείων πώλησης.

 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Έτοιμες οι ειδικές καταστάσεις για υποβολή σε φορείς (π.χ. σύστημα υποβολής στον ΕΟΦ στοιχείων πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων κ.α.).

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Όλων των τμημάτων της επιχείρησης, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εργαζόμενου εντός ή εκτός της επιχείρησης για εύκολη καταχώρηση και αποτύπωση κάθε εργασίας.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  Με σύγχρονα εργαλεία MIS και ΒΙ συνδυάζοντας και αναλύοντας πρωτογενή δεδομένα για όλα τα ειδικά θέματα (π.χ. Ανάλυση πωλήσεων ανά Brick Area κ.λπ) με μοντέλα ABC, RFM ανάλυσης και Segmentation Wizard.

Espa Logo